Styrelsen

Styrelsesammansättning 2020

Ordförande

Kerstin Lorentz Epost: lorentzkerstin@gmail.com    mob. 0704422044

Vice Ordförande

Johan Carlberg Epost : oglundajohan@gmail.com mob. 0730263474

Kassör

Helene Andersson Epost : helene.andersson.ha@gmail.com  mob. 0705677571

Sekreterare

Camilla Waldedal Epost :waldedal@hotmail.com  mob. 0739802801

Ledamot

Charlotte Dahlberg Epost : ac.dahlberg@gmail.com     mob 0738240462

Bo Johnsson Epost:    bojonsson@msn.com   mob 0738999395

Suppleant

Bror Bergquist  Epost : bror.bergquist@telia.com mob.0708787171

Kerstin Andrén Clausson Epost :kerstin.andren.clausson@telia.com  mob. 0704034026


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaktlista för Marianne Abelsson och Annakajsa Wahlstedt Russel 21/11-6/12

Utställningsansvariga :Kerstin L och Kerstin AC

Lörd. 21/11    11 – 14

Sönd. 22/11   14 – 16

Onsd.  25/11    16 – 18

Torsd.  26/11    16 – 18

Fred.    27/11    11 – 14

Lörd.   28/11     11 – 14

Sönd.  29/11     14 – 16

Onsd.  2/12     16 – 18

Torsd.   3/12     16 – 18

Fred.     4/12     11 – 14

Lörd.     5/12    11 – 14

Sönd.    6/12     14 – 16


Vill du sätta upp dig på listan  ?

SMS till Johan på 0730263474