Styrelsen

Styrelsesammansättning 2021

Ordförande

Kerstin Lorentz e-post: lorentzkerstin@gmail.com    tel.0704422044

Vice Ordförande

Johan Carlberg e-post : oglundajohan@gmail.com tel.0730263474

Kassör

Helene Andersson e-post : helene.andersson.ha@gmail.com  tel.0705677571

Sekreterare

Camilla Waldedal e-post :waldedal@hotmail.com  tel.0739802801

Ledamot

Kerstin Andrén Clausson e-post :kerstin.andren.clausson@telia.com  tel.0704034026

Bo Jonsson e-post:    bojonsson@msn.com   tel.0738999395

Suppleant

Bror Bergquist  e-post : bror.bergquist@telia.com tel.0708787171

Madeleine Frisk  e-post : madeleine.frisk@gmail.com  tel.0739726615

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaktlista för Elisabet Wahlströms utställning 23/10 – 7/11

Utställningsansvariga : Kerstin L och Kerstin AC

Lörd.   23/10     11 – 14        Kerstin L och Bosse

Sönd.  24/10     14 – 16        Camilla

Onsd.  27/10    16 – 18        Kerstin A

Torsd  . 28/10   16 – 18        Bror

Fred.    29/10     11 – 14       Britte

Lörd.   30/10     11 – 14        Camilla

Sönd.  31/10    14 – 16         Johan

Onsd  . 3/11     16 – 18         Bror

Torsd.    4/11    16 – 18       Helene

Fred.      5/11    11 – 14       Kerstin A

Lörd.      6/11    11 – 14       Johan

Sönd.     7 /11  14 – 16       Kerstin L och Bosse


Vill du sätta upp dig på listan  ?

SMS till Johan på 0730263474