Styrelsen

Styrelsesammansättning 2021

Ordförande

Kerstin Lorentz e-post: lorentzkerstin@gmail.com    tel.0704422044

Vice Ordförande

Johan Carlberg e-post : oglundajohan@gmail.com tel.0730263474

Kassör

Helene Andersson e-post : helene.andersson.ha@gmail.com  tel.0705677571

Sekreterare

Camilla Waldedal e-post :waldedal@hotmail.com  tel.0739802801

Ledamot

Kerstin Andrén Clausson e-post :kerstin.andren.clausson@telia.com  tel.0704034026

Bo Jonsson e-post:    bojonsson@msn.com   tel.0738999395

Suppleant

Bror Bergquist  e-post : bror.bergquist@telia.com tel.0708787171

Madeleine Frisk  e-post : madeleine.frisk@gmail.com  tel.0739726615

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaktlista för Margareta o Ylvas Utställning 10/4-25/4

Utställningsansvariga : Helene och Camilla

Lörd. 10 apr.     11 – 14  Helene  Camilla

Sönd.  11 apr.    14 – 16  Camilla

Onsd.  14 apr.    16 – 18    Bosse

Torsd. 15 apr     16 – 18   Bror

Fred.    16 apr   11 – 14   Kerstin L

Lörd.   17 apr     11 – 14     Helene

Sönd.  18 apr    14 – 16     Madeleine

Onsd.  21 apr     16 – 18      Bror

Torsd.   22 apr     16 – 18     Kerstin AC

Fred.    23 apr     11 – 14   Johan

Lörd.     24 apr   11 – 14    Madeleine

Sönd.    25 apr     14 – 16     Helene och Camilla


Vill du sätta upp dig på listan  ?

SMS till Johan på 0730263474