Styrelsen

Styrelsesammansättning 2021

Ordförande

Kerstin Lorentz e-post: lorentzkerstin@gmail.com    tel.0704422044

Vice Ordförande

Johan Carlberg e-post : oglundajohan@gmail.com tel.0730263474

Kassör

Helene Andersson e-post : helene.andersson.ha@gmail.com  tel.0705677571

Sekreterare

Camilla Waldedal e-post :waldedal@hotmail.com  tel.0739802801

Ledamot

Kerstin Andrén Clausson e-post :kerstin.andren.clausson@telia.com  tel.0704034026

Bo Jonsson e-post:    bojonsson@msn.com   tel.0738999395

Suppleant

Bror Bergquist  e-post : bror.bergquist@telia.com tel.0708787171

Madeleine Frisk  e-post : madeleine.frisk@gmail.com  tel.0739726615

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningsansvariga : Johan och Bror

Lörd.   20/11    11 – 14

Sönd.  21/11     14 – 16

Onsd.  24/11    16 – 18

Torsd  . 25/11   16 – 18

Fred.    26/11    11 – 14

Lörd.   27/11     11 – 14

Sönd.  28/11    14 – 16

Onsd  . 1/12     16 – 18

Torsd.    2/12    16 – 18

Fred.      3/12    11 – 14

Lörd.      4/12    11 – 14

Sönd.     5/12    14 – 16


Vill du sätta upp dig på listan  ?

SMS till Johan på 0730263474