Välkommen till Skara Konstförening!

KONSTVÄNNER!

År 2022 kommer att innebära något speciellt för Skara Konstförening. Det har förflutit     80 år sedan föreningen bildades 1942 – år av viktig utställningsverksamhet! I styrelsen har vi diskuterat ett antal idéer att uppmärksamma denna milstolpe  i föreningens historia. Förutom våra sedvanliga sex utställningar, kommer vi att erbjuda ett antal programpunkter under året. Men vi är också mycket intresserade av om våra medlemmar har idéer om hur firandet skulle kunna genomföras. Kom gärna med idéer! På vår webbplats finns kontaktuppgifter  till styrelseledamöterna.

Vi kan se tillbaka på en inspirerande vårsäsongen. Besökarantalet har, trots våra beslutade restriktioner när det gäller antal besökare, varit tillfredsställande och konstnärerna har varit nöjda med försäljningen. Höstsäsongen  inleds den                      18 september med att Mats Svensson  ställer ut i Galleriet.

Nu ser vi fram emot utställningen ”Konstnärer kring Kinnekulle ” som äger rum              12 juni – 29 augusti på Läckö Slott.

Ett annat konstutflyktsmål är ”Skaraborgssalongen 2021” som visas 29 maj –                11 september i Vara . Salongen genomförs av Vara kommuns kulturenhet i samarbete  med Varabygdens konstförening och Konstmuseet  i Skövde.

Konstföreningens styrelse önskar alla en härlig och berikande sommar!

Kerstin Lorentz                                                                                                                      ordförande

 

Vi fortsätter årets utställningar den 18september – 3oktober.

Mats Svensson

Mats Svensson, född i Stockholm, huvudsakligen grafiker men arbetar också med akvarellmåleri. Efter utbildning på Capellagårdens trälinje och litografilinjen på Hellidens folkhögskola landade han i Skövde där han blev medlem i Skaraborgs konstgrafiska verkstad.  Den svartvita koppargrafiken har varit hans signum under lång tid, men på senare år har ny teknik utvecklat nya uttryck. Har ställt ut runt om i Sverige och utomlands. Mottagit stipendier från bl.a. Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen.

 

 

 

 

 

OBS !  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För närvarande max 5                       personer samtidigt i galleriet

                                                     VÄLKOMMNA !

 


Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.

De öppettider som anges avser utställningar i Skara Konstförenings regi.

Bladhska Galleriet

Öppettider : Onsdag , Torsdag Kl 16 -18

Fredag, Lördag  Kl 11 -14

Söndag Kl 14 -16

OBS!  dessa öppettider gäller alla utställningar i Skara Konstförenings regi.


Den 25 maj började en ny lag att gälla (GDPR) när det gäller hantering av personuppgifter.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav och fokuserar på rättigheter som du har som medlem.

Allmänt om hanteringen av dina personuppgifter.

Vi använder bara dina personuppgifter (namn och adress) så länge du är medlem i Skara Konstförening.

Vi använder uppgifterna för att kunna skicka  information, nyhetsbrev och inbjudningar från konstföreningen, förbundet och distriktet.

Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part . Vi kan däremot använda dina personuppgifter till att göra utskick från våra sammarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Hör av dej till vår registeransvarige helene.andersson.ha@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Med vänlig hälsning


BLADHSKA GALLETRIET har en ingång som är anpassad för funktionshindrade.

                                          

 


                                              UTSTÄLLARE UNDER 2021

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.


                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr per år för vuxen och 100 kr per år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på bg 395-5911 samt ange namn, adress och tel.nr samt eventuell e-postadress.