Välkommen till Skara Konstförening!

KONSTVÄNNER!

Jag önskar er alla hjärtligt välkomna till Konstföreningens höstsäsong! Mats Svensson intar scenen lördagen den 18 september följd av Elisabet Wahlström som fick avstå sin utställning 2020 på grund av pandemin. Höstsäsongen avslutas med Britt-Marie och Jennie Fogelström. Förhoppningsvis har ni i medlemsutskicket uppmärksammat att den 25 september har vi extra öppet till kl. 17.00 med anledning av invigningen av ”Bokäventyret” i Gamla biblioteket. Skara Gille deltar också med utspisning av grynkorv och potatismos.

Johan Carlberg, som är vice ordförande i Konstföreningen, och jag besökte i augusti Skaraborgssalongen som i år var ”utlokaliserad” till Vara. Förutom Konstmuseet i Skövde, ansvarade Kulturenheten i Vara och Varabygdens konstförening för arrangemanget. Den jurybedömda utställningen var i vårt tycke mycket intressant och omväxlande med 90 bidrag av 58 konstnärer, både yrkesverksamma och aspirerande. En för mig viktig upplevelse var en i en närliggande lokal visad utställning med verk av Lisa Sigfridsson. I sin presentation ställde hon en inledande fråga: ”Vad är en bild?” I anslutning till utställningen fanns också två av konstnären utgivna böcker: den ena med titeln ”Var ligger paradiset” som innehåller bilder och dikter.

I samband med utställningarna, genomfördes även årsstämma för Skaraborgsdistriktet av Sveriges Konstföreningar.

I vår styrelse arbeta vi för fullt med jubileumsprogrammet!

Vi ses på hösten utställningar!

Kerstin Lorentz                                                                                                                      ordförande

 

Vi fortsätter årets utställningar den 20 nov. – 5 dec.

Britt-Marie och Jennie Fogelström

Mor och dotter från Torbjörntorp utanför Falköping.                                                             De har arbetat med keramik i 10 år. främst stengodskeramik, men gillar att blanda in andra föremål såsom snöre glas och armeringsjärn i konsten

 

 

 

                                                     VÄLKOMMNA !

 


Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.

De öppettider som anges avser utställningar i Skara Konstförenings regi.

Bladhska Galleriet

Öppettider : Onsdag , Torsdag Kl 16 -18

Fredag, Lördag  Kl 11 -14

Söndag Kl 14 -16

OBS!  dessa öppettider gäller alla utställningar i Skara Konstförenings regi.


Den 25 maj började en ny lag att gälla (GDPR) när det gäller hantering av personuppgifter.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav och fokuserar på rättigheter som du har som medlem.

Allmänt om hanteringen av dina personuppgifter.

Vi använder bara dina personuppgifter (namn och adress) så länge du är medlem i Skara Konstförening.

Vi använder uppgifterna för att kunna skicka  information, nyhetsbrev och inbjudningar från konstföreningen, förbundet och distriktet.

Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part . Vi kan däremot använda dina personuppgifter till att göra utskick från våra sammarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Hör av dej till vår registeransvarige helene.andersson.ha@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Med vänlig hälsning


BLADHSKA GALLETRIET har en ingång som är anpassad för funktionshindrade.

                                          

 


                                              UTSTÄLLARE UNDER 2021

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.


                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr per år för vuxen och 100 kr per år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på bg 395-5911 samt ange namn, adress och tel.nr samt eventuell e-postadress.