Välkommen till Skara Konstförening!

Medlemmar i Skara Konstförening !

Här kommer ett hjärtligt tack för att årsmötet kunde genomföras på ett bra sätt trots att pandemin har satt käppar i hjulet för ett traditionellt årsmöte. Och vi hade verkligen tur med vädret! Avhämtningen av lotterivinsterna avlöpte också  smidigt. Grattis till de medlemmar som kunde ta hem fina vinster! Nu hoppas vi på att årets utställningar ska kunna genomföras som planerat.

Jag vill också tacka Skara Gille för lån av stolar och flaggning på Båtmanshuset.

Visst befinner vi oss i ett kreativt kvarter i Skara!

Kerstin Lorentz                                                                                                                      ordförande

 

Vi fortsätter årets utställningar den 10 aprill med:

Margareta Jonsson

Margareta är bosatt i Skara och visar skulpturala objekt i keramik under två olika teman ”Ett möte” och ”Dagdrömmar ” Hon arbetar intuitivt och uttrycket är konkret. Utbildad keramiker vid formakademin i Lidköping.

Ylva Svensson Borg

Ylva är bosatt i Lundsbrunn och visar porträtt i tusch och jobbar med att i detaljer och mönster bygga upp världar, både inre och yttre, runt de avbildade människorna. Resultatet blir ofta en balansgång mellan det lekfulla och det mörka, mellan verklighet och mytologi. Ylva är utbildad på Formakademin i Lidköping och Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Hon är utbildad inom mönsterdesign och screentryck men visar gärna upp allt från  bildkonst och skulptur till installationer och poesi

 

OBS !  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För närvarande max 5                       personer samtidigt i galleriet

                                                     VÄLKOMMNA !

 


Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.

De öppettider som anges avser utställningar i Skara Konstförenings regi.

Bladhska Galleriet

Öppettider : Onsdag , Torsdag Kl 16 -18

Fredag, Lördag  Kl 11 -14

Söndag Kl 14 -16

OBS!  dessa öppettider gäller alla utställningar i Skara Konstförenings regi.


Den 25 maj började en ny lag att gälla (GDPR) när det gäller hantering av personuppgifter.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav och fokuserar på rättigheter som du har som medlem.

Allmänt om hanteringen av dina personuppgifter.

Vi använder bara dina personuppgifter (namn och adress) så länge du är medlem i Skara Konstförening.

Vi använder uppgifterna för att kunna skicka  information, nyhetsbrev och inbjudningar från konstföreningen, förbundet och distriktet.

Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part . Vi kan däremot använda dina personuppgifter till att göra utskick från våra sammarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Hör av dej till vår registeransvarige helene.andersson.ha@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Med vänlig hälsning


BLADHSKA GALLETRIET har en ingång som är anpassad för funktionshindrade.

                                          

 


                                              UTSTÄLLARE UNDER 2021

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.


                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr per år för vuxen och 100 kr per år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på bg 395-5911 samt ange namn, adress och tel.nr samt eventuell e-postadress.