Styrelsen

Styrelsesammansättning 2017

Ordförande

Gull-Britt Alexanderson Telefon: 0511 – 15803. 0730 451185 Epost: gullba1941@gmail.com

Vice Ordförande

Gun Svahn Ohlsson Epost: gun.svahn.ohlsson@hotmail.com mob. 0730298992

Kassör

Erik Gustafsson  n.erik.gustafsson@telie.com  mob.0730915702

Sekreterare

Helene Andersson Epost : helene.andersson.ha@gmail.com  mob. 0705677571

Ledamot

Johan Carlberg oglundajohan@gmail.com   mob.0730263474

Bo Johnsson     bojonsson@msn.com   mob 0738999395

 

Suppleant

Britte Lindegren   britte.lindegren@telia.com  mob.0705160502

Britt-Marie Kling bmobo.kling@hotmail.com  mob,0730509567