Välkommen till Skara Konstförening!

Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.

2017 firar Skara Konstförening 75 år  ( Vi återkommer med mer info om detta )

Årsmöte 2017  6 feb

Utställare under 2016

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.

Nästa utställare :

MARIA LUND

marialund2

 

 

Vernissage  lördag 17/9 2016 kl. 1100

Välkommen !

                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr/ år för vuxen och 100 kr/ år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto 28 15 11-6