Välkommen till Skara Konstförening!

 

Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.


Varabygdens konstförening bjuder in till konstresa 2018

Den 18-19 maj åker vi på konstresa igen – denna gång till Skokloster,Uppsala Lövsta och Sala

Vi startar tidigt på fredag morgon, gör kort stopp för bussfika och kommer till Skokloster lagom till lunch, som vi äter på slottets restaurang. Därefter får vi en guidad visning av 1600-talsslottet, som är det största privatpalats som någonsin uppförts i Sverige.Arkitekturen,intakta interiörer och värdefulla föremål gör skokloster till ett av de bäst bevarade barockslotten i europa.

På eftermiddagen åker vi vidare till Uppsala där vi skall bekanta oss med Bror Hjort och hans konst som visas i hans tidigare hem. Bror Hjort räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av av spännande och rikt konstnärsskap. Vi bor på centralt belägna Upplandia (Uppsala) där vi äter en gemensam buffé middag.

På lördag förmiddag gör vi en sväng till Lövstabruk med sin välbevarade 1700-tals miljö. Efter guidningen äter vi lunch på Leufsta bruks Wärdshus och fortsätter sedan vidare till Sala där Augélimuseet finns. På vägen stannar vi till och tittar på vackra målningar i Dannemora Kyrka. Ivan Augéli var en nydanande målare i början av 1900-talet. Dessutom religionsfilosof och orientalist. Museet som fick nya lokaler 2007, drivs av Sala konstförening. På sena eftermiddagen återvänder vi hemåt igen och beräknas vara tillbaka i Vara vid halv tiotiden på kvällen.

Datum: fredagen den 18 – lördagen den 19 maj 2018                                                         Kostnad : 2300 kr ( inkl bussres, hotell, två luncher middag, bussfika, guidning/inträden. tillägg för enkelrum 270 kr

Anmälan till Britt Höglund, tel 0512-33495, 0703-833495, britt.hoglund@telia.com, Senast den 8 april  Betalning till Bg 743-5449

Hoppas programmet lockar ! Välkomna ! till en spännande och intressant vårresa

 

 


VÅR NÄSTA UTSTÄLLARE 22/9 – 7/10

Edna Cers och Malin Lidén


Bladhska Galleriet

Öppettider : Onsdag , Torsdag Kl 16 -18

Fredag, Lördag  Kl 11 -14

Söndag Kl 14 -16


 


BLADHSKA GALLETRIET har en handikappsanpassad ingång


Medlemmar i styrelsen fick utmärkelser vid nationaldagsfirandet i Skara den 6 juni.

Gull-Britt Alexanderson : Uno Bohmans minnesfond för särskilda insatser inom och för Skara stads kultur och föreningsliv, samt bevarande av dess traditioner och historia.           Motivering: Att driva en 75-årig förening framåt i tiden med bibehållen utveckling och vitalitet, kräver sin kvinna. Med stort personligt engagemang och arbete är vi säkra på att föreningen har en lång framtid för sig i samma anda. För denna insats anser vi Gull-Britt vara en mycket värdig mottagare av stipendium från Uno Bohmans minnesfond och hoppas att det även sporrar till framtida insatser.

Johan Carlberg : Skara kommuns kulturstipendium som kan tilldelas den eller dem som gjort en framstående prestation på något konstnärligt område, exempelvis, måleri, skulptur, litteratur, konsthantverk, eller därmed jämförligt område. Stipendiet kan även också tilldelas den eller dem som gjort en betydelsefull kulturell insats inom hembygdsforskning och kulturminnesvård. Stipendiet kan även tilldelas organisation eller institution. Stipendiet kan också tilldelas den eller dem som utbildar sig inom någon av ovan nämnda områden och därvid visat lovande anlag. Stipendiat skall vara verksam inom Skara kommun.                                                                                                                Motivering :Johan Carlberg är en mångfacetterad konstnär som ofta öppnar upp sin ateljé för allmänheten. Med stor sakkunnighet och entusiasm vägleder han besökarna i konstnärliga  tekniker och grafiska metoder. Han är lokalt förankrad och visar ett stort engagemang för det lokala kulturlivet.

 

 

                                          SKARA KONSTFÖRENING 75 år ! 2017

Vill du veta mer ? Klicka här :Konstföreningen 75 år   

Du kan även läsa om Skara Konstförening i Skara Gilles Årsbok

simpleHeader3.jpg

 

 


                                              UTSTÄLLARE UNDER 2018

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.

 

 


                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr/ år för vuxen och 100 kr/ år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto 28 15 11-6