Välkommen till Skara Konstförening!

 

Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.

Öppettider : Onsdag , Torsdag Kl 16 -18

Fredag, Lördag  Kl 11 -14

Söndag Kl 14 -16


2017 firar

SKARA KONSTFÖRENING 75 år !

Mer information . Tid plats  och program kommer under våren

simpleHeader3.jpg


 

ÅRSMÖTE SKARA KONSTFÖRENING 2017

Måndagen den 6 februari kl. 18.00

Missionskyrkan, Rådhusgatan 10 Skara

Program :

⇒Mötesförhandlingar

⇒ Vi visar nostalgifilmen ”  Ett nytt liv ” ( En film om Inge Schiöler och                                    Göteborgskoloristerna)

⇒ Föreningen bjuder på lättare förtäring.

⇒ Dragning i medlemslotteriet

⇒  Närvarolotteri

OBS ! Anmälan senast den 30 Januari till Gull-britt Alexandersson 0511-15803 eller

Britte Lindegren 0511-16819

Årets vinster visas 8 -11 februari på Bladhska Galleriet eller klicka på Årets vinster i menyn.

 


                                              UTSTÄLLARE UNDER 2017

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.

 

 


                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr/ år för vuxen och 100 kr/ år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto 28 15 11-6