Välkommen till Skara Konstförening!

 

Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.


 

  NÄSTA UTSTÄLLNING

Jan Axelsson

VERNISSAGE   2/3  2019  kl 11.00

 


Bladhska Galleriet

Öppettider : Onsdag , Torsdag Kl 16 -18

Fredag, Lördag  Kl 11 -14

Söndag Kl 14 -16


Den 25 maj började en ny lag att gälla (GDPR) när det gäller hantering av personuppgifter.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav och fokuserar på rättigheter som du har som medlem.

Allmänt om hanteringen av dina personuppgifter.

Vi använder bara dina personuppgifter (namn och adress) så länge du är medlem i Skara Konstförening.

Vi använder uppgifterna för att kunna skicka  information, nyhetsbrev och inbjudningar från konstföreningen, förbundet och distriktet.

Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part . Vi kan däremot använda dina personuppgifter till att göra utskick från våra sammarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Hör av dej till vår registeransvarige helene.andersson.ha@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Med vänlig hälsning


BLADHSKA GALLETRIET har en handikappsanpassad ingång


Medlemmar i styrelsen fick utmärkelser vid nationaldagsfirandet i Skara den 6 juni.

Gull-Britt Alexanderson : Uno Bohmans minnesfond för särskilda insatser inom och för Skara stads kultur och föreningsliv, samt bevarande av dess traditioner och historia.           Motivering: Att driva en 75-årig förening framåt i tiden med bibehållen utveckling och vitalitet, kräver sin kvinna. Med stort personligt engagemang och arbete är vi säkra på att föreningen har en lång framtid för sig i samma anda. För denna insats anser vi Gull-Britt vara en mycket värdig mottagare av stipendium från Uno Bohmans minnesfond och hoppas att det även sporrar till framtida insatser.

Johan Carlberg : Skara kommuns kulturstipendium som kan tilldelas den eller dem som gjort en framstående prestation på något konstnärligt område, exempelvis, måleri, skulptur, litteratur, konsthantverk, eller därmed jämförligt område. Stipendiet kan även också tilldelas den eller dem som gjort en betydelsefull kulturell insats inom hembygdsforskning och kulturminnesvård. Stipendiet kan även tilldelas organisation eller institution. Stipendiet kan också tilldelas den eller dem som utbildar sig inom någon av ovan nämnda områden och därvid visat lovande anlag. Stipendiat skall vara verksam inom Skara kommun.                                                                                                                Motivering :Johan Carlberg är en mångfacetterad konstnär som ofta öppnar upp sin ateljé för allmänheten. Med stor sakkunnighet och entusiasm vägleder han besökarna i konstnärliga  tekniker och grafiska metoder. Han är lokalt förankrad och visar ett stort engagemang för det lokala kulturlivet.

 

 

                                          SKARA KONSTFÖRENING 75 år ! 2017

Vill du veta mer ? Klicka här :Konstföreningen 75 år   

Du kan även läsa om Skara Konstförening i Skara Gilles Årsbok

simpleHeader3.jpg

 

 


                                              UTSTÄLLARE UNDER 2019

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.

 

 


                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr/ år för vuxen och 100 kr/ år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto 28 15 11-6