Välkommen till Skara Konstförening!

Skara Konstförening bildades 1942. Syftet med föreningen är att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst, samt att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk.

Föreningen har idag ca 360 medlemmar. Föreningen anordnar i regel sex utställningar per år på BLADHSKA GALLERIET, Skolgatan 1, Skara. Under verksamhetsåret köps konst in till medlemslotteriet. Dragningen i lotteriet äger rum vid årsmötet i februari månad. Även konstresor till muséer och gallerier arrangeras av föreningen.

De öppettider som anges avser utställningar i Skara Konstförenings regi.

 


  Nästa utställare :

Anna Afzelius-Alm  planerade utställning 9/5 – 24/5

   –      INSTÄLLD     –       p.g.a. coronavirus

Kommer att visas vid ett senare tillfälle

/ Skara Konstförening

 

 


Bladhska Galleriet

Öppettider : Onsdag , Torsdag Kl 16 -18

Fredag, Lördag  Kl 11 -14

Söndag Kl 14 -16

OBS!  dessa öppettider gäller alla utställningar i Skara Konstförenings regi.


Den 25 maj började en ny lag att gälla (GDPR) när det gäller hantering av personuppgifter.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav och fokuserar på rättigheter som du har som medlem.

Allmänt om hanteringen av dina personuppgifter.

Vi använder bara dina personuppgifter (namn och adress) så länge du är medlem i Skara Konstförening.

Vi använder uppgifterna för att kunna skicka  information, nyhetsbrev och inbjudningar från konstföreningen, förbundet och distriktet.

Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part . Vi kan däremot använda dina personuppgifter till att göra utskick från våra sammarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Hör av dej till vår registeransvarige helene.andersson.ha@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Med vänlig hälsning


BLADHSKA GALLETRIET har en handikappsanpassad ingång

                                          SKARA KONSTFÖRENING 75 år ! 2017

Vill du veta mer ? Klicka här :Konstföreningen 75 år   

Du kan även läsa om Skara Konstförening i Skara Gilles Årsbok

simpleHeader3.jpg

 


                                              UTSTÄLLARE UNDER 2020

Klicka på sidan Utställningar i menyn för att se vilka utställningar vi arrangerar under året.


                                                  Medlemskap

Medlemsavgiften i Skara Konstförening är 200 kr/ år för vuxen och 100 kr/ år för ungdom under 25 år. Sätt in medlemsavgiften på bg. 395-5911 samt ange namn, adress och tel.nr samt ev mailadress